Pensioenkeuzes voor werknemer en partner

Pensioenkeuzes voor werknemer en partner

Een pensioenregeling is, na het salaris, een arbeidsvoorwaarde waar een werkgever vaak het meeste geld aan uitgeeft. Maar werknemers veranderen steeds vaker van werkgever en hebben dan vaak op de pensioendatum ook verschillende pensioenpotjes. Daarnaast hebben steeds meer werkgevers een beschikbare premieregeling. 

In een beschikbare-premieregeling wordt met de jaarlijkse premie-inleg plus het behaalde rendement een kapitaal opgebouwd. Dit kapitaal moet op de pensioendatum worden omgezet in een levenslange pensioenuitkering.

Anw-hiaat

Als werkgever hoopt u natuurlijk dat al uw werknemers in goede gezondheid de AOW-leeftijd halen, maar niemand weet wat de toekomst brengt. Als een werknemer onverhoopt komt te overlijden, zal zijn of haar partner uit hoofde van uw collectieve pensioenregeling een levenslang partnerpensioen ontvangen. De hoogte van deze uitkering wordt op dit moment nog altijd berekend aan de hand van het salaris en de dienstjaren tot de pensioendatum van de werknemer: volgens de pensioengrondslag en het percentage per dienstjaar.

Heeft u geen verzekering afgesloten voor het Anw-hiaat voor uw werknemers? Dan is het zaak om na te denken over een passende oplossing. Heeft u het Anw-hiaat wel verzekerd en kunnen de werknemers hier vrijwillig aan deelnemen? Dan is het van belang werknemers meer bewust te maken van de inkomensrisico’s en hen een weloverwogen keuze te laten maken. Vanuit uw zorgplicht als werkgever is het van belang dat werknemers hier goed over worden voorgelicht.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Mary Joore