Jubelton

De mogelijkheid voor ouders om hun kinderen een belastingvrije schenking te doen voor de aankoop van een woning, wordt volgend jaar flink ingeperkt. Het maximale bedrag gaat omlaag van 106.671 euro naar 27.231 euro.
Deze schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel jubelton genoemd, verdwijnt vanaf 2024 helemaal.

Jubelton

De afschaffing van de jubelton behoort tot de afspraken uit het coalitieakkoord. De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd naar de mogelijkheid om al volgend jaar een streep te zetten door deze schenkingsvrijstelling, omdat die bijdraagt aan de kansenongelijkheid voor starters op de woningmarkt. Voor de Belastingdienst bleek dit echter technisch niet haalbaar.

Een ander voorstel van de Tweede Kamer was om het maximale bedrag op 1 euro vast te stellen. Maar ook dat stuitte op bezwaren. Ouders hebben en houden namelijk de mogelijkheid om hun kinderen jaarlijks tot 27.231 euro belastingvrij te schenken voor vrije besteding. Het hanteren van twee verschillende limieten zou tot verwarring kunnen leiden. De twee vrijstellingen kunnen volgend jaar niet allebei worden gebruikt.

De maatregel levert de Nederlandse schatkist volgend jaar 7 miljoen euro op.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Jos Vester