Correctiebericht Wtl uiterlijk 1 mei indienen

Als de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2021 niet juist is door onjuiste gegevens in uw aangiften, dan kunt u tot en met 1 mei 2022 correctieberichten insturen. De correcties die u indient na 1 mei neemt UWV niet mee in de definitieve berekening van het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.

Correctiebericht Wtl uiterlijk 1 mei indienen

De Belastingdienst verstuurt de definitieve berekening uiterlijk 31 juli.
Kloppen de gegevens in de aangiften loonheffingen wel, maar de voorlopige berekening niet? Of hebt u geen voorlopige berekening gekregen, terwijl u deze wel verwachtte? Bel dan met UWV Telefoon Werkgevers: 0900 – 9295.

Meer informatie over Wtl vindt u in hoofdstuk 27 Handboek Loonheffingen en op uwv.nl/wtl.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Jos Vester