Internetconsultatie voorkoming dividendstripping

Het kabinet heeft een internetconsultatie geopend naar mogelijke alternatieven voor de bestrijding van dividendstripping. Belangstellenden hebben tot 26 januari 2022 de mogelijkheid om te reageren.

Internetconsultatie voorkoming dividendstripping

Bij dividendstripping worden de economische en juridische gerechtigdheid tot dividenden opgesplitst om een belastingvoordeel te behalen. De aandeelhouder draagt de juridische eigendom tijdelijk over aan een partij, die recht heeft op een gunstigere behandeling voor de dividendbelasting. Dat kan zijn een recht op verrekening, teruggaaf of vermindering van Nederlandse dividendbelasting. De economische eigendom verandert niet. Dividendstripping kent meerdere verschijningsvormen, die in de kern op dezelfde wijze werken. Sinds 2001 bevat de wet regelgeving om dividendstripping tegen te gaan. Deze generieke antimisbruikwetgeving voldoet niet. Daarom wordt onderzocht welke alternatieven er zijn.

Op dit moment zijn de volgende alternatieve maatregelen geïdentificeerd:

  1. Juridische eigendom en economisch belang aandelen zijn verplicht voor vermindering, verrekening of teruggaaf dividendbelasting.

  2. Introductie van een houdsterperiode om in aanmerking te komen voor vermindering etc..

  3. Introductie van een nettorendement/grondslag-benadering voor verrekening of teruggaaf van dividendbelasting.

  4. Documentatieverplichtingen.

  5. Codificatie record datum. 

  6. Uitbreiding met verbonden lichamen. 

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Jos Vester