Extra tijd voor aanvragen vaststelling NOW-1

De deadline voor het aanvragen van een vaststelling van NOW 1 was 31 oktober. Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, krijgen tot 9 januari 2022 de tijd. De meeste werkgevers die een voorschot hebben ontvangen in de eerste periode NOW hebben op tijd de definitieve berekening van de tegemoetkoming aangevraagd. Ook in het laatste weekend voor de deadline, zondag 31 oktober om middernacht, ontving UWV nog enkele duizenden aanvragen.

Extra tijd voor aanvragen vaststelling NOW-1

7 procent geen aanvraag ingediend

Van de 139.500 werkgevers die een definitieve berekening moesten aanvragen, hebben er 130.000 dat gedaan. Uiteindelijk heeft maar een kleine 7 procent geen aanvraag ingediend. Deze circa 9.500 werkgevers ontvangen een formele laatste herinnering van UWV en krijgen daarmee nog één kans om aan de verplichtingen te voldoen.

Voorschot NOW-1

In de eerste periode van de NOW, maart tot en met mei 2020, ontvingen 139.500 werkgevers een ondersteuning in de loonkosten van UWV. Dat bedrag was een voorschot, gebaseerd op de loonsom in referentiemaand januari 2020 en het geschatte omzetverlies. 

UWV-logo

Bij de definitieve berekening wordt bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers uiteindelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling door UWV of een terugbetaling door de werkgever.

Definitieve tegemoetkoming

De definitieve tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van de loonsom in de eerste NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies. Werkgevers moesten daarvoor uiterlijk zondag 31 oktober 2021 zelf een aanvraag indienen en dat omzetverlies doorgeven. Wanneer een werkgever die aanvraag niet indient, kan UWV geen definitieve berekening maken en wordt de tegemoetkoming bepaald op nul euro. Het volledige voorschot moet dan terugbetaald worden.

In totaal hebben daarmee 130.000 werkgevers aan hun verplichtingen voldaan. Zij zijn samen goed voor een voorschotbedrag van 7,6 miljard euro. In de eerste periode NOW verstrekte UWV in totaal ruim 7,9 miljard euro aan voorschotten.

Bewuste keuze of omstandigheden

Uiteindelijk hebben dus zo’n 9.500 werkgevers geen definitieve berekening aangevraagd. Zij zijn samen goed voor een voorschotbedrag van 320 miljoen euro, 4 procent van het totale voorschotbedrag.

Corona

Uit werkgeversonderzoek bleek eerder dat een klein deel van de werkgevers sowieso van plan was de aanvraag niet te gaan doen, omdat ze verwachtten geen recht te hebben op NOW en het hele voorschot te moeten terugbetalen. Voor een deel van de werkgevers is het dus waarschijnlijk een bewuste keuze om de aanvraag niet in te dienen. Daarnaast kunnen er altijd individuele omstandigheden zijn die maken dat een werkgever de deadline niet heeft gehaald.

Aanvraag tot en met 9 januari 2022

Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, ontvangen op korte termijn een formele laatste herinnering van UWV en krijgen daarmee nog één mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen. Deze werkgevers krijgen tot en met 9 januari 2022 om alsnog de aanvraag te doen. Doen ze dat niet, dan wordt hun subsidie definitief op nul euro gesteld en moeten ze het volledige voorschot terugbetalen.

Ruime betalingsregeling mogelijk

Voor alle werkgevers die (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen geldt dat zij, indien nodig, een ruime betalingsregeling kunnen treffen met UWV. Een werkgever kan tot maximaal vijf jaar de tijd krijgen om de terugbetaling te voldoen. Ook is uitstel van betaling mogelijk en is bij betaling in termijnen geen sprake van rente.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Pauline Bloemberg-Hirs