Fiscus nog een jaar coulant met betalingsregeling belastingschuld

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt Staatssecretaris Vijlbrief dat ondernemers die niet aan hun betalingsverplichtingen jegens de fiscus kunnen voldoen, nog tot 1 oktober volgend jaar gebruik kunnen maken van een betalingsregeling van vijf jaar. Vanaf 1 oktober 2021 moet een ondernemer die in verband met de coronacrisis uitstel van betaling heeft gekregen, zijn nieuw opkomende betalingsverplichtingen hervatten.

Fiscus nog een jaar coulant met betalingsregeling belastingschuld

Als een in de kern gezond bedrijf, bijvoorbeeld vanwege voortdurende beperkende coronamaatregelen, per 1 oktober 2021 nog niet in staat is om zijn nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen, kan hij daarvoor onder strikte voorwaarden aanvullend uitstel krijgen tot 1 februari 2022.

Niet tijdig betalen kan leiden tot intrekken betalingsregeling

Wie niet tijdig aangifte doet of niet aan nieuwe betalingsverplichtingen voldoet, kan tot 1 oktober 2022 gewoon gebruik maken van de betalingsregeling van 60 maanden.
Vanaf de start van die betalingsregeling, in oktober 2022, geldt het bijhouden van nieuw opkomende betalingsverplichtingen echter wel als voorwaarde voor die betalingsregeling. Dit betekent dat de ondernemer zowel voldoet aan de aangifteplicht (het volledig, juist en tijdig aangifte doen) als aan de betalingsplicht (het tijdig en volledig nakomen van de uit de aangifte voortvloeiende betalingsverplichtingen).

Als bijvoorbeeld omzetbelasting of loonheffingen na 1 oktober 2022 niet tijdig worden afgedragen, kan de Belastingdienst de betalingsregeling van 60 maanden intrekken.

Het kabinet wil met het omschreven beleid levensvatbare bedrijven ondersteunen, maar tegelijkertijd voorkomen dat niet-levensvatbare bedrijven onnodig lang overeind worden gehouden door overheidssteun.

Persoonlijke aansprakelijkheid

Met de persoonlijke aansprakelijkheid van ondernemers die door de betalingsregeling failliet gaan, zal niet anders worden omgegaan: Staatssecretaris Vijlbrief: ‘Het kabinet wil, onder meer door de ruimhartige betalingsregeling, voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven door een te hoge coronaschuldenlast failliet gaan. Samen met andere grote schuldeisers wil de Belastingdienst onderzoeken of het bestaande beleid tot onoplosbare knelpunten in de praktijk leidt.’

Hans Vijlbrief

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Jos Vester