Alles wat u moet weten over ziekteverzuim

Het voorkomen en verlagen van ziekteverzuim staat prominent op de agenda van vrijwel elke organisatie. Geen wonder, want verzuim is duur. Welke vormen van verzuim zijn er en welke interventies kan u inzetten?

Ziek of arbeidsongeschikt

De termen ziek en arbeidsongeschikt worden soms door elkaar gebruikt, maar de wetgever hanteert verschillende definities. De onderscheidende factor is tijd. Wanneer een werknemer een aantoonbare ziekte of gebrek heeft en daardoor niet kan werken, is er sprake van ziekteverzuim. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen werkgebonden en niet-werkgebonden ziekteverzuim. Het verzuim duurt van de dag dat de werknemer zich ziek meldt en tot de dag dat hij volledig is hersteld of totdat het verzuim langer duurt dan 104 weken.
Wanneer een werknemer na twee jaar nog niet in staat is zijn werk (volledig) te hervatten, wordt hij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Arbeidsongeschikt wil zeggen dat iemand als gevolg van ziekte of gebreken met gangbare arbeid niet meer hetzelfde verdienen als gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring.
Zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen niet mee als ziekteverzuim.

Ziekteverzuim in cijfers

Volgens de meest recente tellingen van het Centraal Bureau van de Statistiek ligt het ziekteverzuim in Nederland op 4,7 procent.  Dat betekent dat er gemiddeld per jaar ruim 2 weken niet wordt gewerkt door ziekteverzuim. Het ziekteverzuim is het laagst in bedrijven tot 10 werknemers en het hoogst in bedrijven van 100 of meer werknemers.
De verzuimpercentages zijn het hoogst in de gezondheid- en welzijnszorg (5,8%), het openbaar bestuur (5,5%) en de industrie (5,4%). Ongeveer een kwart van het ziekteverzuim is werkgerelateerd.

Kort vs. lang verzuim

Alles wat u moet weten over ziekteverzuim

Het UWV hanteert een grens van vier weken. Is de medewerker minder dan vier weken ziek, dan hoeft hij alleen bij het UWV te worden aangemeld wanneer hij recht heeft op een Ziektewetuitkering. Het is wel van belang de bedrijfsarts of de arbodienst te informeren. Ook wanneer de verwachte ziekteduur langer is dan vier weken, moet de werknemer worden aangemeld bij de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts maakt binnen zes weken een probleemanalyse. 

Op basis van deze probleemanalyse kun je met de werknemer in gesprek gaan over de re-integratie.
Is de werknemer na 42 weken nog altijd niet volledig aan het werk, dan moet je hem aanmelden bij het UWV.

Kortdurend ziekteverzuim

Uit cijfers van arbodienstverlener ArboNed blijkt dat werkgevers gemiddeld zo’n 18 procent van hun verzuimkosten kwijt zijn aan kortdurend verzuim.
Frequent kortdurend verzuim kan echter ook een signaal zijn dat er meer aan de hand is. Dat er sprake is van werkstress, een conflict op de werkvloer, onvrede over het werk of het salaris of problemen in het privéleven van de werknemer.
Wanneer die problemen niet worden aangepakt, is de kans groot dat kortdurend verzuim een voorbode is voor langdurig verzuim.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Mary Joore