Het uitzwaaien van de steun- en herstelpakketten

De afgelopen anderhalf jaar moeten terugvallen op steun van de overheid? Per 1 oktober is het kabinet gestopt met het grootste gedeelte van de generieke steunmaatregelen. Geen zorgen: ook in het vierde kwartaal van het jaar zijn er specifieke maatregelen die van kracht blijven.

Einde generieke steun coronacrisis

Financiële regelingen waar we gedag tegen zeggen

Onderstaande regelingen zwaaiden we uit per 1 oktober 2021:

Financiële ondersteuning nog steeds mogelijk

Nog geen afscheid kunnen nemen van de financiële hulp nadat de Tozo is afgeschaft? Gelukkig hoeft dat ook nog niet. U kunt beroep doen op de tijdelijk aangepaste bijstand voor zelfstandigen (Bzb). De regeling is tijdelijk simpeler gemaakt. Zo hoeven tot eind 2021 gemeenten geen vermogenstoets uit te voeren. Ondernemers kunnen hierdoor met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden een uitkering aanvragen.

Vanaf 1 januari geldt het Besluit bijstand zelfstandigen weer zoals het eerst was.

Doorlopende garantieregelingen

Wees gerust, niet alle steunpakketten worden beëindigd. Onderstaande regelingen zullen doorlopen tot en met 31 december 2021:

  • Coronafinancieringsregelingen KKC, Qredits, BMKB-C en GO-C.
  • Subsidieregeling evenementen
  • Enkele belastingmaatregelen, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken

Het aanvullend sociaal pakket is ook nog geen verleden tijd. De begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk blijft bestaan. Zo blijven de mogelijkheden tot om- en bijscholing en praktijkleren ook onveranderd. Waar extra op wordt ingezet is het tegengaan van armoede, schulden en jeugdwerkloosheid.

Terugbetalen

Er zijn tijdens de coronapandemie bij aardig veel mensen schulden opgebouwd. De start van deze terugbetalingstermijn was op 1 oktober 2022. Vanaf die datum gerekend heeft u maximaal 5 jaren de tijd om de schuld terug te betalen. Het gaat dus ook om schulden die zijn ontstaan tijdens de coronaperiode door uitstel van betaling, ook als de ondernemer nooit zelf de verlenging heeft aangevraagd.

Terugkeer werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting was door invoering van de NOW aan de kant gezet. Nu dat de NOW per 1 oktober 2021 is gestopt, komt de werktijdverkorting opnieuw tot leven per die datum. De regeling biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een kortdurende buitengewone omstandigheid. Deze omstandigheid dient niet te behoren tot het ondernemersrisico, dat telt niet mee voor deze regeling. Voorbeelden van situaties waarbij werktijdverkorting eerder is toegekend: de vuurwerkramp in Enschede, de oorlog in Irak, het SARS-virus en het Coronavirus.

Overige belastingmaatregelen

Een vaste onbelaste reiskostenvergoeding betalen ondanks een gewijzigd reispatroon? Deze mogelijkheid loopt door tot 1 januari 2022. Hetzelfde geldt voor de regeling betaalpauze hypotheken en de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen. Er wordt overleg gevoerd met Duitsland en België om de bestaande afspraken over de belastingheffing van grenswerkers. De bedoeling is om dit ook tot 1 januari 2022 geldig te laten zijn.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Pauline Bloemberg-Hirs