Schenkingsvrijstelling

Iedereen die een schenking ontvangt betaalt daarover schenkbelasting. Een deel van de schenking is belast en een deel is belastingvrij. Dit deel wordt de schenkingsvrijstelling genoemd.

De hoogte van deze schenkingsvrijstelling is in de basis afhankelijk van de relatie tussen de schenker en ontvanger, waarbij de schenkingsvrijstelling voor ouders en hun kinderen hoger is dan voor menen die geen familie van elkaar zijn.

Schenkingsvrijstelling

De bestaande schenkingsvrijstellingen voor kinderen en overige verkrijgers worden alleen voor het jaar 2021 verhoogd met €1.000.

Met deze crisismaatregel komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op €6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op €3.244.

Door deze verhoging van de vrijstelling van de schenkbelasting kunnen particuliere geldschieters als familie en/of vrienden een noodlijdende ondernemer helpen om de coronacrisis door te komen.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Jos Vester