Meldplicht bij belastingontwijking en belastingontduiking

Meldplicht bij belastingontwijking en belastingontduiking

Iedere belastingadviseur, advocaat, accountant, notaris of financieel adviseur, betrokken bij een fiscale constructie waarbij inwoners van verschillende landen betrokken zijn en die gebruikt kan worden voor belastingontwijking, moet deze grensoverschrijdende constructie vanaf 1 januari 2021 binnen 30 dagen melden aan de Belastingdienst.

Het gaat om constructies die bijvoorbeeld voordeel opleveren voor de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, erfbelasting en schenkbelasting. Als de constructie niet wordt gemeld, kan een boete of strafrechtelijke vervolging het gevolg zijn.

De belastingplichtige voor wie een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie is bedoeld, moet die zelf melden in de volgende gevallen:

  • Er is alleen een intermediair van buiten de Europese Unie betrokken bij de constructie.
  • De intermediair die betrokken is bij de constructie heeft verschoningsrecht, en hoeft de constructie dus niet te melden.
  • Er is helemaal geen intermediair betrokken bij de belastingconstructie.

De meldplicht gaat met terugwerkende kracht in:

  • Constructies vanaf 25 juni 2018 tot 1 juli 2020, moeten tussen 1 januari 2021 en 28 februari 2021worden gemeld.
  • Voor constructies vanaf 1 juli 2020 tot 1 januari 2021, geldt dat deze moeten worden gemeld tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Kees Wolfswinkel