Langer recht op partnerverlof bij geboorte, pleegzorgverlof en adoptieverlof

Het geboorteverlof voor partners is één keer de wekelijkse arbeidsduur. Partners kunnen het verlof meteen opnemen na de bevalling, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Na deze vier weken vervalt dit geboorteverlof. De werkgever heeft een doorbetalingsplicht van 100% voor dit geboorteverlof.

verlof bij geboorte

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij hebben dan recht op een uitkering van 70% van het loon (tot maximaal 70% van het maximum dagloon). Dit wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Voorwaarde is wel dat de werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden (maar wel binnen 6 maanden na de bevalling). Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders is maximaal 6 weken. De werknemer kan dit verlof opnemen vanaf 4 weken voor de adoptie- of pleegzorgdatum tot 22 weken na deze datum. Dit kan in 6 aaneengesloten weken of gespreid over 26 weken.

Voor het aanvullend geboorteverlof-, adoptie- en pleegzorgverlof dient de werkgever een aanvraag bij de UWV in te dienen om de WAZO-uitkering voor de werknemer te ontvangen. De werkgever betaalt het adoptie- of pleegzorgverlof 100% aan de werknemer door.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Mary Joore