Wat verandert er aan de TVL in het derde steunpakket Corona?

Vanaf medio november kunnen ondernemers uit alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor de tweede periode (Q4 2020) van de TVL. Nieuw is dat bedrijven voor subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 geen specifieke SBI-code hoeven te hebben. Alle SBI-codes komen in aanmerking. Hierdoor kunnen meer ondernemers een beroep doen op de TVL. Zij moeten uiteraard wel aan de voorwaarden voldoen.

corona steunpakket

Wie kan TVL aanvragen?

De TVL is voor ondernemers uit alle bedrijfssectoren die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Een bedrijf mag maximaal 250 medewerkers hebben en moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben. De vaste lasten moeten minimaal € 3.000 per 3 maanden zijn, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Daarnaast moet het bedrijf minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer. De uitzonderingen hierop zijn horecaondernemingen en ambulante handel, net als in de eerste periode van de TVL.
Ondernemers kunnen de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moeten ze een nieuwe aanvraag doen. Bedrijven kunnen in elke periode voor het eerst de TVL aanvragen, ook als ze de voorgaande periode geen aanvraag deden of niet in aanmerking kwamen.

De belangrijkste wijzigingen naast elkaar

Vorige TVL

Nieuwe TVL

  • Alleen ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst met vastgestelde SBI-codes kwamen in aanmerking
  • Voor het vierde kwartaal van 2020, komen ondernemers uit alle bedrijfssectoren met alle SBI-codes in aanmerking
  • Een ondernemer moest minimaal € 4.000 vaste lasten hebben in 4 maanden
  • Een ondernemer moet nu minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden
  • De subsidie bedroeg minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000
  • De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000
  • Een ondernemer moest minimaal 30% omzetverlies hebben

 

  • Voor TVL Q4 2020 (oktober t/m december) geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies. Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog

Wilt u meer weten over de TVL of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Pauline Bloemberg-Hirs