Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren gewijzigd

Op 1 juli 2020 is de subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren in werking getreden. Het voor 2020 beschikbare budget voor subsidie op nieuwe elektrische personenauto’s was al op 8 juli 2020 benut. Na die datum ingediende aanvragen worden doorgeschoven naar het volgende jaar, voor zover er in dat jaar nog budget beschikbaar is. Voor deze aanvragen geldt 1 januari 2021 als tijdstip van indiening.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling per 30 oktober 2020 gewijzigd. Het doorschuiven van aanvragen naar een volgend jaar is daardoor niet meer aan de orde. Het in een kalenderjaar beschikbare subsidiebudget is alleen beschikbaar voor in dat jaar ondertekende lease- en koopovereenkomsten. De data en tijden, waarop een aanvraag kan worden ingediend, zijn aangepast.