Voorwaarden en wijzigingen NOW 3 bekend

Het kabinet heeft in augustus het steun- en herstelpakket aangekondigd dat vanaf 1 oktober geldt. Een van de maatregelen is de verlenging van de steunmaatregel NOW met negen maanden. In de systematiek is de derde NOW-regeling grotendeels hetzelfde als NOW 1 (maart, april en mei) en NOW 2 (juni, juli, augustus en september). Wel is er een aantal wijzigingen om de NOW 3 “beter aan te laten sluiten op de huidige economische realiteit”, aldus de minister.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gisteren een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden rondom de NOW 3-regeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

De NOW 3 is opgedeeld in drie keer drie maanden die ondernemers afzonderlijk kunnen aanvragen. In deze periode van negen maanden gaat het vergoedingspercentage per tijdvak geleidelijk naar beneden. Koolmees: “Hiermee wil het kabinet ondernemers de tijd en ruimte geven om waar het kan te overbruggen en waar het nodig is zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid.
Nu de crisis voortduurt, betekent dit ook dat sommige ondernemers moeten bezuinigen op de loonkosten. Bijvoorbeeld door medewerkers die met pensioen gaan niet meer te vervangen, door met het personeel, de ondernemingsraad of de vakbond afspraken te maken over een loonoffer of door medewerkers te ontslaan. De NOW 3 biedt daarom steeds per periode in kleine stapjes ruimte voor een dalende loonsom zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie.”

De referentiemaand voor alledrie de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020. Daarnaast vervallen eerdere voorwaarden uit NOW 1 en NOW 2 rond bedrijfseconomisch ontslag. Als de loonsom meer daalt dan het vrijgestelde percentage dan krijgt een ondernemer over dat deel geen subsidie. Bedrijfseconomische ontslagen worden daarin meegerekend.

Inspanningsplicht

Wel komt er in deze subsidieperiode een inspanningsplicht voor de werkgever om mensen die hun baan gaan verliezen naar nieuw werk te begeleiden. Het kabinet ondersteunt dit met het sociaal pakket ter waarde van 1,4 miljard euro. Dit pakket voorziet onder meer in bemiddeling van werk-naar- werk en in scholing. Koolmees: “Met de wijzigingen in NOW 3 kunnen ondernemers in deze lastige periode de steun gebruiken om te overleven en tegelijkertijd de moeilijke ingrepen doen die hun bedrijf gezond houden. UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor de maanden oktober, november en december op 16 november te openen.”

Eindafrekening

Ten slotte start ook komende maand de eindafrekening van NOW 1. Het loket voor de eindafrekening gaat 7 oktober open. Voor sommige ondernemers zal gelden dat ze nog recht hebben op een aanvulling bovenop het uitgekeerde voorschot van tachtig procent van de subsidie. Anderen hebben het wellicht beter gedaan in maart, april en mei dan verwacht en zullen subsidie (deels) gaan terugbetalen. Het streven is dat het UWV werkgevers eind november informeert over de definitieve vaststelling. Meer informatie daarover is te vinden op de website van het UWV

De minister laat verder weten dat het kabinet in gesprek blijft met de sociale partners over het steun- en herstelpakket in brede zin, en dat er op zeer korte termijn overleg gepland staat met de partners.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Pauline Bloemberg-Hirs