TVL: tussen € 1.000 en € 50.000

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming ligt tussen de € 1.000 en € 50.000 per 4 maanden voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kunnen worden gedaan vanaf 30 juni 2020 t/m 30 oktober 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voorwaarden

  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
  • Het bedrijf heeft in de periode juni tot en met september 2020 minimaal € 4.000 vaste lasten. Hiermee wordt de uitkomst van de berekening normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % bedoeld. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten.
  • De SBI-code van het bedrijf (hoofd- of nevenactiviteit) staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes. Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.
  • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of de SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor TVL.
  • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
  • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de productie van landbouwproducten.
  • Als het bedrijf TVL aanvraagt voor een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen gaan over die nevenactiviteit.

Voor wie?

De regeling is specifiek voor mkb-ondernemers en zzp’ers (definitie) die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ook die ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Voor wat?

Deze tegemoetkoming is voor betaling van vaste lasten voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Berekening tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend: 

Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie. De subsidie bedraagt minimaal €1.000 en maximaal €50.000 per 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming.

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste 4 maanden na hun startdatum voor de berekening van hun normale omzet. Bedrijven die tussen 15 november 2019 en 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn en vermenigvuldigen dit met 4. Bedrijven die tussen 1 maart en 15 maart zijn gestart en voldoen aan de voorwaarden (30% omzetverlies en minimaal € 4.000 vaste lasten) kunnen hun omzet onder normale omstandigheden niet bepalen. Zij krijgen de minimale tegemoetkoming van € 1.000.
Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

TVL in relatie tot TOGS en NOW

Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS en de NOW kan je gebruikmaken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de andere bijdragen. De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en kun je niet meer aanvragen.

Aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 30 juni 2020 t/m 30 oktober 2020 aanvragen bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Pauline Bloemberg-Hirs