Uitbreiding onderzoek staatssteun Ikea

De Europese Commissie breidt het lopende formele onderzoek naar mogelijke staatssteun aan Inter IKEA Systems BV uit. Deze uitbreiding betekent niet dat vaststaat dat sprake is van staatssteun, maar dat de Europese Commissie twijfels heeft of sommige aspecten van de belastingheffing hebben geleid tot bevoordeling van Inter IKEA Systems BV. Nader onderzoek moet plaatsvinden om definitief vast te kunnen stellen of sprake is van staatssteun.

Nederland onderschrijft het belang van het onderzoek. Belastingheffing mag geen ruimte bieden voor bevoordeling van individuele bedrijven en mag niet leiden tot verstoring van de interne markt, aldus de staatssecretaris van Financiën.

De formele onderzoeksprocedure is in december 2017 gestart met een onderzoek naar de zakelijkheid van een in een ruling vastgestelde prijs voor de overname van intellectuele eigendomsrechten. Inter IKEA Systems BV is op de verworven intellectuele eigendomsrechten gaan afschrijven. De Europese Commissie wil onderzoeken of door middel van deze afschrijvingen voordeel is verleend in strijd met de staatssteunregels. De Europese Commissie streeft ernaar binnen 18 maanden een definitief besluit vast te stellen.

Deel deze pagina: