Definitieve aanslag forensenbelasting in loop belastingjaar

De Gemeentewet bepaalt dat gemeenten bepaalde belastingen mogen heffen. Een van deze belastingen is de forensenbelasting. Dat is een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen die, terwijl zij in een andere gemeente hun hoofdverblijf hebben, op meer dan negentig dagen in een jaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning in de gemeente. De forensenbelasting is materieel verschuldigd zodra in een kalenderjaar een woning op meer dan negentig dagen ter beschikking heeft gestaan. Vanaf dat moment kan de hoogte van de forensenbelasting voor dat jaar worden vastgesteld en kan de definitieve aanslag in de forensenbelasting worden opgelegd.

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden stelde de heffingsambtenaar van de gemeente Ameland dat op 15 september 2017 aan het criterium van meer dan 90 dagen was voldaan met betrekking tot een tweede woning. Volgens de Hoge Raad had het hof de juistheid van die stelling moeten beoordelen aan de hand van de verhuurovereenkomst tussen de woningeigenaar en de VVV Ameland. Het hof heeft dat niet gedaan maar vernietigde de aanslag omdat de heffingsambtenaar ten tijde van het opleggen van de aanslag nog niet beschikte over alle voor het vaststellen van de belastingschuld benodigde gegevens. Volgens het hof was dat pas na afloop van het jaar het geval.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof vernietigd en de zaak verwezen naar Hof Den Bosch.

Deel deze pagina: