Medische vrijstelling voor diensten medisch pedicure

De Wet op de omzetbelasting kent een vrijstelling voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de diensten worden verricht door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep. De diensten moeten behoren tot het gebied van de deskundigheid van het (para)medische beroep.

Volgens de Belastingdienst is de vrijstelling niet van toepassing op de behandeling van patiënten met diabetes mellitus door een medisch pedicure omdat deze behandeling kwalitatief niet gelijkwaardig is aan de behandeling door een podotherapeut. De diensten van een podotherapeut zijn wel vrijgesteld. De podotherapeut heeft een bredere opleiding genoten dan een medisch pedicure.

Hof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat de beschreven behandeling door een medisch pedicure een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormt van de voetzorg voor diabetespatiënten en als zodanig binnen de reikwijdte van de vrijstelling valt. De behandeling die medisch pedicures geven verschillen wat betreft omvang en aard en kwaliteit niet zo zeer van de door podotherapeuten gegeven behandeling, dat dit een verschil in btw-behandeling rechtvaardigt.

Deel deze pagina: