Nadere beschikking vaststelling verlies

Tot het belastbare bedrag van een jaar voor de vennootschapsbelasting behoort een te verrekenen verlies. Dat geldt ook als het belastbare bedrag nader wordt vastgesteld door het opleggen van een navorderingsaanslag.

Om de belastingplichtige in het geval van een navorderingsaanslag de mogelijkheid van bezwaar en beroep te bieden tegen de vaststelling van het bedrag van een verrekend verlies, moet het bedrag van het verrekende verlies worden vastgesteld bij een voor bezwaar vatbare nadere beschikking. Dat een nadere beschikking mogelijk is, is volgens de Hoge Raad inherent aan het systeem van de wet met betrekking tot navordering en verliesverrekening.

Ook in het geval waarin de correctie van de belastbare winst geheel wegvalt tegen nog te verrekenen verliezen, zodat geen belasting kan worden nagevorderd moet het bedrag van de nadere verliesverrekening worden vastgesteld bij een nadere voor bezwaar vatbare beschikking. Anders zou een met de strekking van de wet niet te verenigen verschil ontstaan tussen gevallen waarin na verrekening van verliezen wel een bedrag aan na te vorderen belasting resteert en gevallen waarin dat niet zo is.

Deel deze pagina: