Kamervragen gebruik eHerkenning

De staatssecretaris van Financiën heeft, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven over de perikelen rondom de verplichte aanschaf van eHerkenning door bedrijven. Het betreft enerzijds de aanschafkosten van eHerkenning en anderzijds de onmogelijkheid voor sommige organisaties om eHerkenning aan te schaffen. Dat laatste is het gevolg van het feit dat deze organisaties niet zijn of kunnen worden ingeschreven in het handelsregister. Voor deze organisaties wordt door de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de leveranciers van eHerkenning aan een oplossing gewerkt. Uitgangspunt is dat alle rechtspersonen voor 1 juli 2020 aangifte loonheffing kunnen doen. Voor de vennootschapsbelasting kan tot 1 november 2020 zonder nadere motivering uitstel worden verkregen.

Het gebruik van eHerkenning is noodzakelijk om in te loggen op MijnBelastingdienst-zakelijk. Via dat portaal moeten de aangiften loonheffing en vennootschapsbelasting worden gedaan. Dat kan niet meer via het oude portaal van de Belastingdienst. Voor het doen van aangifte omzetbelasting is het oude portaal van de Belastingdienst met de gangbare inlogmethode (gebruikersnaam en wachtwoord) nog steeds beschikbaar. Het gebruik van eHerkenning is voor het doen van aangifte omzetbelasting niet nodig.

Kleine bedrijven gebruiken eHerkenning alleen voor het doen van belastingaangifte. Zij vinden de aanschafkosten hoog, gezien het beperkte gebruik. De staatssecretaris denkt dat de prijs van eHerkenning zal dalen als het gebruik daarvan toeneemt en er nieuwe aanbieders op de markt komen. Mogelijkheden om kleine ondernemers te compenseren voor de kosten van eHerkenning zonder juridische risico’s zijn er niet. Wel kunnen ondernemers de zakelijke kosten van eHerkenning als bedrijfskosten in mindering brengen op hun winst. Dat betekent dat een deel van de kosten uiteindelijk niet door de ondernemer wordt gedragen. Voor organisaties, die geen belastbare winst genereren, geldt dit niet.

Deel deze pagina: