Begrip aanhorigheden

De Hoge Raad heeft twee gelijkluidende arresten over de uitleg van het begrip aanhorigheden van een gebouw gewezen. De arresten betreffen beroepen in cassatie tegen uitspraken van Hof Den Bosch. Het hof heeft geoordeeld dat een bouwwerk een aanhorigheid van een gebouw is als het bouwwerk behoort bij dat gebouw, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. Dat oordeel is volgens de Hoge Raad juist. Volgens de Hoge Raad sluit de omstandigheid dat een bouwwerk geen onderdeel van een gebouw is, niet uit dat dit bouwwerk een aanhorigheid van dat gebouw is.

Het belang van de procedure was gelegen in het al dan niet toe moeten passen van de beperking in de afschrijving op gebouwen. Afschrijving is alleen mogelijk als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan de bodemwaarde. De bodemwaarde bedraagt voor een IB-ondernemer 50% van de WOZ-waarde. Voor de afschrijving wordt een gebouw met de bijbehorende ondergrond en aanhorigheden als één bedrijfsmiddel beschouwd.

Deel deze pagina: