Besluit hybride entiteiten onder belastingverdrag VS ingetrokken

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelasting-ontwijking heeft de staatssecretaris opgemerkt dat het bestaande beleidsbesluit over hybride entiteiten onder het belastingverdrag met de VS per 1 januari wordt ingetrokken. Daaraan is door middel van een besluit uitvoering gegeven.

De intrekking van het besluit heeft gevolgen voor lopende vaststellingsovereenkomsten waarin een standpunt is ingenomen over hybride entiteiten die voor Nederlandse fiscale doeleinden wel en voor Amerikaanse fiscale doeleinden niet als transparant worden beschouwd. Als in de vaststellingsovereenkomst ook zekerheid vooraf is gegeven over andere fiscale aspecten, blijft de vaststellingsovereenkomst in zoverre in stand.

Een afgegeven beschikking om ontslagen te worden van de verplichting tot inhouding van dividendbelasting ingevolge het belastingverdrag met de VS heeft haar belang per 1 januari 2020 verloren.

Deel deze pagina: