Aanpassing beleidsbesluit toepassing BUA in verband met lease van fiets

De minister van Financiën heeft een besluit uit 2012 over privégebruik auto en de toepassing van het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) in de omzetbelasting gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de toepassing van het BUA bij de verstrekking van fietsen aan personeel. Het oude besluit ging uit van de aankoop van een fiets door de werkgever, die vervolgens aan de werknemer werd verstrekt of ter beschikking gesteld. De wijziging houdt in dat het besluit nu ook ziet op de situatie waarin de werkgever de fiets, die hij verstrekt of ter beschikking stelt, leaset. Onder inkoopprijs of aanschafprijs wordt ook begrepen het totaal van de te betalen leasetermijnen. Voor leasefietsen geldt dat het btw-bedrag dat is begrepen in de leasetermijnen volledig in aftrek kan worden gebracht totdat het totaal van die in aftrek gebrachte bedragen het maximum van € 130 (21/121 x € 749) heeft bereikt.