Milieulijst 2020 vastgesteld

De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving (Vamil) en milieu-investeringsaftrek (MIA), de zogenaamde Milieulijst, wordt jaarlijks gewijzigd. De minister voor Milieu en Wonen heeft de Milieulijst 2020 vastgesteld. Het maximumbedrag aan investeringen dat in aanmerking wordt genomen voor MIA en Vamil bedraagt in 2020 € 25 miljoen per belastingplichtige en, tenzij voor een bedrijfsmiddel een lager maximumbedrag geldt, maximaal € 25 miljoen per bedrijfsmiddel. De Milieulijst 2020 is te vinden op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Deel deze pagina: