Geen schenking gebaseerd op nietige wijziging huwelijkse voorwaarden

Een op huwelijkse voorwaarden gehuwd echtpaar sloot een overeenkomst die als titel had verrekening van het verleden bij periodiek verrekenbeding. In deze overeenkomst erkende de man de helft van de echtelijke woning en een bedrag van € 10 miljoen verschuldigd te zijn aan zijn vrouw. Het bedrag van € 10 miljoen betrof volgens de overeenkomst het te verrekenen bedrag aan gespaarde inkomsten. De eigendom van de woning werd ondergebracht in een stichting, waarvan beide echtgenoten de oprichters en bestuurders waren. Enkele jaren later, in 2012, werden de man en verscheidene vennootschappen, waarvan hij de dga was, failliet verklaard.

Naar aanleiding van de overeenkomst heeft de inspecteur een aanslag schenkbelasting opgelegd naar een belaste verkrijging van € 9.998.000.

In een civiele procedure heeft Hof Arnhem-Leeuwarden de in de overeenkomst vervatte regeling van verrekening nietig verklaard, omdat die regeling een wijziging van de huwelijkse voorwaarden inhield, terwijl niet was voldaan aan de vereiste goedkeuring door de rechtbank daarvan. In de procedure over de aanslag schenkbelasting verwees het hof naar de uitspraak in de civiele procedure.

Volgens het hof was sprake van een schenking tussen de echtgenoten. Door uitvoering te geven aan de overeenkomst heeft een vermogensverschuiving tussen de echtgenoten plaatsgevonden, waardoor de man is verarmd en de vrouw verrijkt. Het hof constateerde dat ook de voor een schenking vereiste vrijgevigheid aanwezig was.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof vernietigd omdat op de grondslag van een nietige overeenkomst geen schenking kan worden aangenomen. Het oordeel van het hof dat de nietige overeenkomst wel een vordering van de vrouw op haar man heeft laten ontstaan, is zonder nadere motivering onbegrijpelijk. Hof Den Bosch moet de zaak nu verder behandelen.

Deel deze pagina: