Aansprakelijkstelling bestuurder voortijdig gedaan

Een gemotiveerd bezwaarschrift tegen een belastingaanslag wordt tevens gezien als een verzoek om uitstel van betaling. Zolang een verzoek om uitstel van betaling in behandeling is, handelt de ontvanger alsof het verzoek is toegewezen. Dat betekent dat de ontvanger geen invorderingsmaatregelen treft. De ontvanger wijst in het algemeen een verzoek om uitstel van betaling in verband met een bezwaarschrift toe. Gedurende het uitstel van betaling is de belastingschuldige niet in gebreke met betaling van zijn belastingschuld. In de Invorderingswet is bepaald dat aansprakelijkstelling van een bestuurder niet plaatsvindt als de belastingschuldige nog niet in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld.

De voormalige bestuurder van een bv werd door de ontvanger aansprakelijk gesteld voor een door de bv niet betaalde naheffingsaanslag omzetbelasting. De bestuurder bestreed de aansprakelijkstelling, omdat de bv niet in gebreke zou zijn. De ontvanger had uitstel van betaling moeten verlenen in verband met het tegen de naheffingsaanslag ingediende bezwaarschrift. De ontvanger bestreed dat een bezwaarschrift was ingediend. Omdat het bezwaarschrift per aangetekende post was verzonden kon de bestuurder met gegevens van PostNL bewijzen dat het bezwaarschrift bij de Belastingdienst was afgeleverd.

De inspecteur heeft de naheffingsaanslag na verloop van tijd verminderd en een verminderingsbeschikking naar de curator van de bv verstuurd. De ontvanger stelde dat de inspecteur met deze vermindering uitspraak op bezwaar heeft gedaan. Omdat betaling daarna is uitgebleven, was de bv volgens de ontvanger in gebreke op het moment waarop de bestuurder aansprakelijk is gesteld. Hof Den Bosch accepteerde het betoog van de ontvanger niet. De verminderingsbeschikking was noch naar de vorm, noch naar de inhoud als uitspraak op bezwaar aan te merken. Zo ontbraken de aanduiding uitspraak op bezwaar en een rechtsmiddelverwijzing. Verder stond in de kennisgeving niet dat de vermindering de beslissing van de inspecteur op een ingediend bezwaar betrof en werd nergens aan het bezwaarschrift gerefereerd. Het hof was van oordeel dat de bv niet in gebreke was met het betalen van de naheffingsaanslag op het moment van de aansprakelijkstelling. Daaruit volgt dat de bestuurder voortijdig aansprakelijk is gesteld.

Deel deze pagina: