Premiepercentages en maximum premieloon 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld.

Aow 17,90%
Anw 0,10%
Awf, laag 2,94%
Awf, hoog 7,94%
Ufo 0,68%
Aof, basispremie 6,77%
Opslag kinderopvang 0,50%
Maximum premieloon € 57.232

 

Deel deze pagina: