Beroep eerder ingetrokken dan volmacht gemachtigde

De rechter mag afgaan op de geldigheid van een volmacht tot procesvertegenwoordiging zolang hem van het tegendeel niet blijkt. De aan een gemachtigde verleende volmacht omvatte de bevoegdheid om namens de belanghebbende een beroepschrift in te dienen en om het beroep in te trekken.

De gemachtigde gaf de belanghebbende het advies het ingediende beroep in te trekken. De belanghebbende stemde niet in met de intrekking van het beroep. Een medewerker van de gemachtigde had echter al een intrekkingsbrief geschreven en ter post bezorgd. Om te voorkomen dat de intrekking effect zou sorteren stuurde de belanghebbende een faxbericht naar de rechtbank, waarin stond dat de belanghebbende in tegenstelling tot de brief van de gemachtigde het beroep wilde handhaven en dat hij de verleende volmacht introk. De intrekkingsbrief van de gemachtigde was echter niet alleen per post maar ook per fax verstuurd. Dat faxbericht was eerder bij de rechtbank binnengekomen dan de fax van de belanghebbende. De rechtbank deed echter niets met de intrekking van het beroep en verklaarde dit ongegrond.

In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden dat de rechtbank daarmee uitspraak heeft gedaan op een ingetrokken beroep. Ten tijde van de intrekking van het beroep was de aan de gemachtigde verleende volmacht nog van kracht. Het hof kwam aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil niet toe.

Deel deze pagina: