Geen willekeurige afschrijving op appartementen van B&B

Startende ondernemers voor de inkomstenbelasting mogen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarin zij hebben geïnvesteerd. De mogelijkheid van willekeurige afschrijving geldt echter niet voor alle bedrijfsmiddelen. Evenals voor de investeringsaftrek geldt dat investeringen in diverse bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van willekeurige afschrijving. Dat geldt onder meer voor de investering in woonhuizen.

Volgens Hof Den Bosch zijn appartementen, die bij de uitoefening van een bed and breakfast worden gebruikt, naar aard en inrichting woningen. Daarmee vallen de appartementen onder de uitsluiting van de willekeurige afschrijving. De tijdelijkheid van de bewoning en de omstandigheid dat de appartementen voor andere doeleinden niet worden aangemerkt als woning hebben volgens het hof niet tot gevolg dat de appartementen hun hoedanigheid van woonhuis hebben verloren.

Volgens de Hoge Raad heeft het hof terecht vooropgesteld dat bepalend is of de appartementen naar aard en inrichting woningen zijn en zijn bestemd om als zodanig te worden gebruikt. Het oordeel van het hof is verder feitelijk van aard en niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Het beroep in cassatie is ongegrond.

Deel deze pagina: