Nageheven en door werknemer vergoede loonbelasting

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2003 de vraag beantwoord wanneer nageheven loonbelasting verrekenbaar is met de aanslag inkomstenbelasting. Volgens dit arrest is loonbelasting niet alleen verrekenbaar als zij is ingehouden of nageheven, maar ook als zij op andere wijze is betaald door de inhoudingsplichtige. Dit geldt zelfs als het loon niet tot het belastbare inkomen in de inkomstenbelasting wordt gerekend.

Hof Amsterdam is, in navolging van de rechtbank, van oordeel dat ten laste van de werknemer gekomen nageheven loonbelasting voor verrekening met de door de werknemer verschuldigde inkomstenbelasting en premieheffing volksverzekeringen in aanmerking komt. De bij de werkgever nageheven loonbelasting was verrekend met de aan de werknemer uitgekeerde ontslagvergoeding.

Deel deze pagina: