Overleg aanpassing belastingverdrag Duitsland

Bij de aanbieding van de rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat hij overleg voert over aanpassing van het belastingverdrag met Duitsland. De gewenste aanpassing heeft betrekking op het pensioenartikel van het belastingverdrag. Dat artikel is ook van toepassing op socialezekerheidsuitkeringen. Wanneer inwoners van Nederland, die in Duitsland werken, Krankengeld of Elterngeld ontvangen, is dat in Nederland belast als de uitkeringen op jaarbasis € 15.000 of lager zijn. De arbeidsbeloning van deze groep is in Duitsland belast. Deze socialezekerheidsuitkeringen zijn in Duitsland onbelast. Om deze onredelijk geachte uitkomst te voorkomen moet het belastingverdrag worden aangepast.

Deel deze pagina: