Hofuitspraak is innerlijk tegenstrijdig

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over de aftrek van betaalde hypotheekrente vernietigd. De uitspraak bevatte tegenstrijdige oordelen.

De betaalde hypotheekrente had betrekking op een woning in box 3, dus niet de eigen woning van de belanghebbende. In de bij de woning behorende garage is in 2013 een hennepkwekerij aangetroffen. De belanghebbende had tegenover de politie verklaard dat hij de woning en de garagebox in de loop van 2012 had verhuurd. Op basis hiervan was de rente niet aftrekbaar. De belanghebbende bracht de rente toch in aftrek op de inkomsten uit de eigen woning in de aangifte over 2012.

De Belastingdienst corrigeerde de aftrek van de hypotheekrente voor de woning in box 3 en telde een bedrag aan inkomsten uit de kweek van hennep bij het belastbare inkomen in box 1. Het hof was van oordeel dat de belanghebbende, uitgaande van het standpunt van de inspecteur dat sprake was van inkomsten uit hennepteelt, recht zou hebben op aftrek van rente als zijnde kosten die verband hielden met deze hennepteelt. Vervolgens oordeelde het hof dat de inspecteur er niet in is geslaagd om aannemelijk te maken dat de belanghebbende in 2012 inkomsten uit het kweken van hennep heeft genoten. De belanghebbende erkende ter zitting dat hij de rente ten onrechte als rente van een eigenwoningschuld in aanmerking heeft genomen. Het hof liet de correctie ter zake van de renteaftrek in stand.

Volgens de Hoge Raad zijn de oordelen van het hof niet met elkaar verenigbaar. De zaak is verwezen naar Hof Den Bosch voor verdere behandeling.

Deel deze pagina: