Storting op derdenrekening

Een procedure bij de Hoge Raad ging over de vraag of een op een derdenrekening van de notaris gestort bedrag het vermogen van de storter heeft verlaten. Op 31 december 2012 werd een bv opgericht met een gestort aandelenkapitaal van € 100. De oprichter stortte op dezelfde dag een bedrag van € 1,5 miljoen op een derdenrekening van de notaris onder de vermelding “agiostorting”. Op 21 januari 2013 is dit bedrag gestort op de bankrekening van de bv. De oprichtingsakte van de bv vermeldde geen agiostorting. De oprichter was niet verplicht tot storting van een bedrag aan agio. Geld op een derdenrekening van de notaris is geen vermogen van de notaris, maar geld dat de notaris onder zich heeft ten behoeve van degene die het op de rekening heeft gestort. De notaris is niet bevoegd er iets anders mee te doen dan betalingen in opdracht van de rechthebbende van het geld.

Hof Den Bosch was van oordeel dat het enkel overmaken van een bedrag op de derdenrekening van de notaris er niet toe leidt dat het bedrag het vermogen van de oprichter heeft verlaten. De Hoge Raad deelt de opvatting van het hof.

Deel deze pagina: