Gecorrigeerde vervangingswaarde onroerende zaak

Volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt de waarde van een onroerende zaak, die niet als woning dient, gesteld op de gecorrigeerde vervangingswaarde als deze hoger is dan de waarde in het economische verkeer. Dit voorschrift geldt ongeacht of de onroerende zaak courant is en ongeacht of de onroerende zaak commercieel wordt gebruikt. In het Pieperschuurarrest uit 1995 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de gecorrigeerde vervangingswaarde van een courante, commercieel gebruikte onroerende zaak in beginsel niet kan afwijken van de waarde in het economische verkeer. Op dit beginsel zijn volgens de Hoge Raad uitzonderingen mogelijk. Voor een niet in de commerciële sfeer gebruikte onroerende zaak kan niet op de enkele grond dat de zaak courant is worden aangenomen dat de gecorrigeerde vervangingswaarde niet afwijkt van de waarde in het economische verkeer. Dat betekent dat in een dergelijk geval de gecorrigeerde vervangingswaarde van de onroerende zaak zelfstandig moet worden bepaald.

Deel deze pagina: