Rechtvaardiging beperkt heffingsgebied reclamebelasting

De Gemeentewet staat de heffing van reclamebelasting door gemeenten toe. De precarioheffing is een heffing ter zake van openbare aankondigingen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengst ervan. Het is toegestaan om de heffing van reclamebelasting te beperken tot een gedeelte van het grondgebied van de gemeente mits daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat voor het beperken van de heffing van precarioheffing tot een drietal bedrijventerreinen in de gemeente een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. De gemeente bekostigde met de opbrengst van de belasting onder meer de beveiliging van de drie bedrijventerreinen. Dat de gemeente daarnaast uitgaven deed voor de algemene promotie van de gemeente verhinderde de beperking van het belastinggebied niet. Ook de bedrijven op de bedrijventerreinen kunnen van die promotie profiteren.

Deel deze pagina: