Gift via loketinstelling aftrekbaar

Giften die worden gedaan aan het algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrek is beperkt tot het bedrag waarmee de gedane giften de inkomensafhankelijke aftrekdrempel overschrijden.

In een procedure over de aftrekbaarheid van giften maakte Hof Arnhem-Leeuwarden onderscheid tussen een ANBI enerzijds en een loketinstelling anderzijds. Waar een ANBI giften inzamelt ter verwezenlijking van haar eigen algemeen nuttige doelstellingen, worden bij een loketinstelling giften onder aanwijzing van de donateur aan een derde begunstigde gedaan. Op het moment dat deze derde de schenking aanvaardt, is sprake van een schenking rechtstreeks aan deze persoon. Als deze derde een ANBI is, komt de gift voor aftrek in aanmerking. Uiteraard dient wel aannemelijk te zijn dat de gift ten goede is gekomen van de ANBI.

Deel deze pagina: