Aandelentransactie vader en zoon

De opbrengst van aanmerkelijkbelangaandelen is belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Tot de opbrengst van aandelen behoren het uitgekeerde dividend, maar ook de meer- of minderopbrengst bij verkoop ten opzichte van de verkrijgingsprijs van de aandelen. Wanneer bij de aan- of verkoop een tegenprestatie ontbreekt of is bedongen bij een niet onder normale omstandigheden gesloten overeenkomst geldt als tegenprestatie de waarde in het economische verkeer op het moment van de transactie.

In het geval van een verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen van vader aan zoon was de Belastingdienst van mening dat de transactie niet onder normale omstandigheden tot stand was gekomen. Daarom corrigeerde de Belastingdienst de verkoopprijs van de aandelen. De verkoopprijs bedroeg € 100.000. Volgens de Belastingdienst was de prijs gelijk aan de intrinsieke waarde van de aandelen. Deze bedroeg € 383.532.

De rechtbank oordeelde als volgt. De onroerende zaken van de onderneming zijn door een onafhankelijke taxateur getaxeerd op de bedrijfswaarde. Vervolgens heeft de accountant de waarde van de aandelen bepaald aan de hand van het taxatierapport. Deze handelswijze zou ook bij een verkoop aan een onafhankelijke derde zijn gevolgd. Dat de door de accountant berekende waarde van de aandelen lager was dan de intrinsieke waarde is geen reden om aan te nemen dat dit het gevolg is van de verkoop in familieverband. Dat de liquidatiewaarde van de onderneming hoger is dan de waarde going concern leidt niet tot de conclusie dat de verkoopprijs niet onder normale omstandigheden is vastgesteld. De rechtbank schrapte de aangebrachte correctie van de verkoopprijs.

Deel deze pagina: