Lening van stamrecht-bv was afkoop

Een in 2011 opgerichte stamrecht-bv beheerde een ontslaguitkering van € 130.000 die haar dga had ontvangen van zijn voormalige werkgever. De stamrechtovereenkomst hield in dat de bv met ingang van 2024 periodieke uitkeringen aan de dga zou doen. Nog in 2011 leende de dga het volledige bedrag van € 130.000 van de stamrecht-bv, zonder afspraken te maken over de vergoeding van rente of over aflossing en zonder zekerheden te verstrekken. De Belastingdienst stelde in 2013 een boekenonderzoek in bij de stamrecht-bv. Naar aanleiding van het onderzoek werd de stamrecht-bv de mogelijkheid geboden om alsnog een overeenkomst van geldlening op te maken. Daarin dienden de verschuldigde rente, een aflossingsschema en de verstrekte zekerheden te worden opgenomen. De dga werd in de gelegenheid gesteld om het gebrek aan zekerheden te herstellen en de achterstallige rente te voldoen. Ondanks het opstellen van een overeenkomst van geldlening werd geen rente of aflossing betaald. De dga verstrekte evenmin zekerheden aan de bv.

Volgens Hof Amsterdam vormt het ter beschikking stellen van geld aan de dga zonder daartegenover staande vergoeding en zonder dat de bv wist of en zo ja wanneer het geld zou worden terugbetaald, een belaste afkoop van het stamrecht. Deze afkoop heeft plaatsgevonden in het jaar 2011.

Deel deze pagina: