Aandeel reservefonds VvE

De eigenaren van appartementen zijn verenigd in een vereniging van eigenaren (VvE). De vereniging is verantwoordelijk voor het periodieke groot onderhoud aan de appartementen. De leden van de vereniging zijn verplicht jaarlijks een minimumbedrag in te leggen in een reservefonds om te sparen voor groot onderhoud. Dat minimumbedrag is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan of bedraagt 0,5% van de herbouwwaarde. Een VvE kan afzien van storting in het reservefonds wanneer 80% van de leden hiertoe besluit en de individuele appartementseigenaren de kosten voor onderhoud direct beschikbaar hebben. Het aandeel van de individuele appartementseigenaar in het reservefonds van de VvE is een bezitting die belast is in box 3. Ook het lidmaatschapsrecht van de VvE valt in box 3. De waarde van het lidmaatschapsrecht in een VvE kan zowel positief als negatief zijn. Op basis van een goedkeuring in het besluit Inkomstenbelasting; Eigenwoningrente van 10 juni 2010 kan het aandeel in de schuld van een VvE onder voorwaarden als eigenwoningschuld worden aangemerkt. Deze goedkeuring zal waarschijnlijk worden ingetrokken. Het is de bedoeling om te komen tot een regeling waarbij appartementseigenaren voor een lening voor onderhoud en/of verduurzaming van de VvE gebruik kunnen blijven maken van de eigenwoningregeling. Bij de definitieve vormgeving zullen de uitkomsten van de momenteel lopende evaluatie van de eigenwoningregeling worden meegenomen.

In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd dat er geen vrijstelling in box 3 zal komen voor het aandeel van de appartementseigenaren in het reservefonds van een VvE. Het aandeel in het reservefonds van een VvE verschilt niet wezenlijk van een reservering voor groot onderhoud die een andere woningeigenaar aanhoudt binnen zijn vermogen. Ook die reservering behoort tot het vermogen in box 3. De door de vragensteller veronderstelde ongelijke situatie van appartementseigenaren ten opzichte van andere woningeigenaren bestaat niet.

Deel deze pagina: