Vrijval oudedagsreserve door staking onderneming

Een ondernemer die voldoet aan het urencriterium kan ten laste van de winst uit onderneming een oudedagsreserve vormen. Een gevormde oudedagsreserve valt vrij in het jaar waarin de onderneming wordt beëindigd. De ondernemer, die zijn onderneming beëindigt, heeft in het kalenderjaar van beëindiging recht op een stakingsaftrek tot het bedrag van de behaalde stakingswinst. De stakingsaftrek kent een maximum van € 3.630. Een eerder verleend bedrag aan stakingsaftrek wordt in mindering gebracht.

Een ondernemer, die zijn onderneming had ingebracht in een door hem opgerichte bv, claimde dat zijn onderneming desondanks was blijven bestaan omdat hij naast de voor de bv verrichte werkzaamheden activiteiten voor eigen rekening was blijven verrichten. Enig bewijs van deze activiteiten ontbrak. Zo werd geen omzet gerealiseerd en werden geen kosten voor deze activiteiten gemaakt. Ook was er geen agenda of urenregistratie. Hof Arnhem-Leeuwarden was van oordeel dat de onderneming in het jaar van inbreng in de bv geheel was gestaakt. De inspecteur heeft daarom de gevormde oudedagsreserve terecht tot de winst uit onderneming in dat jaar gerekend. Wel had de inspecteur daarbij de volledige stakingsaftrek van € 3.630 moeten toepassen, aangezien de ondernemer niet eerder stakingsaftrek heeft genoten.