Nieuw beleid internationale rulings

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit gepubliceerd met daarin het beleid voor internationale rulings. Het gaat zowel om Advance Pricing Agreements (APA) als om Advance Tax Rulings (ATR). De maatregelen moeten zorgen voor een meer transparante rulingpraktijk. Op 1 juli wordt het vernieuwde rulingbeleid van kracht. Een nieuw te installeren college binnen de Belastingdienst wordt verantwoordelijk voor de afgifte en coördinatie van alle rulings. Het besluit waarin het nieuwe rulingbeleid is opgenomen geeft aan in welke gevallen de Belastingdienst geen vooroverleg zal voeren er dus geen ruling tot stand zal komen. Dat is onder meer het geval als het besparen van belasting doorslaggevend is voor het verrichten van de (rechts)handelingen waarover zekerheid gevraagd wordt en bij transacties met laagbelastende landen. Of dat aan de orde is wordt beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden. Daarbij wordt ook gekeken naar effecten voor derde landen van waaruit een Nederlandse entiteit inkomsten ontvangt.

Van elke ruling met een internationaal karakter zal een geanonimiseerde samenvatting worden gepubliceerd. Ook zal een samenvatting worden gepubliceerd van situaties waarin het vooroverleg niet heeft geleid tot de afgifte van een ruling.

In antwoord op Kamervragen zegt de staatssecretaris van Financiën dat de wet niet wijzigt als gevolg van het nieuwe rulingbeleid. Situaties met informeel kapitaal zullen daardoor dus niet verdwijnen. Op basis van het arm’s length beginsel moeten gelieerde ondernemingen voor fiscale doeleinden onderling handelen als onafhankelijke partijen. Dit kan ertoe leiden dat de fiscale winst wordt bijgesteld.

Deel deze pagina: