Randvoorwaarden CO2-heffing

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer de randvoorwaarden voor de in te voeren CO2-heffing uiteengezet. In een eerdere brief is een verstandige en objectieve CO2-heffing aangekondigd. De heffing moet eraan bijdragen dat de industrie de opgave van 14,3 Mton CO2-reductie in 2030 realiseert. Tegelijkertijd mag de heffing er niet toe leiden dat bedrijven naar het buitenland vertrekken.

Het kabinet wacht de doorrekening van voorstellen van GroenLinks en de PvdA voor een CO2-heffing af voordat het een besluit neemt.

Deel deze pagina: