Gemeentelijke reclamebelasting

De Gemeentewet maakt de heffing van een reclamebelasting mogelijk. Dat is een heffing ter zake van openbare aankondigingen van bedrijven, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De reclamebelasting is een algemene belasting, hetgeen wil zeggen dat de gemeente vrij is in de besteding van de opbrengst van die belasting. De gemeente mag de heffing van reclamebelasting beperken tot een gedeelte van haar grondgebied mits daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is sprake van een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor de beperking tot een deel van het grondgebied als de gemeente de opbrengst van de reclamebelasting besteed ten behoeve van de in dat gebied gevestigde ondernemers, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke marketing- en promotieactiviteiten.

De omstandigheid dat ook een andere afbakening van het heffingsgebied denkbaar is en dat daarvoor objectieve redenen kunnen worden aangevoerd, brengt volgens het hof niet mee dat de gekozen beperking onredelijk zou zijn. Hetzelfde geldt volgens het hof voor de omstandigheid dat de beperking in een later stadium is veranderd. De gemeente moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat de in elk jaar gekozen beperking berust op een redelijke grondslag.

Deel deze pagina: