Goedkeuringswet Multilateraal Verdrag aangenomen

De Eerste Kamer heeft het voorstel van de Goedkeuringswet Multilateraal Verdrag ter implementatie van maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving op 5 maart 2019 aangenomen.

Het verdrag voert wereldwijd de uitkomsten van het base erosion and profit shifting (BEPS-)project van de OESO en de G20 efficiënt door in de belastingverdragen van de landen die aan het project deelnemen. Met dit Verdrag kunnen de door Nederland gesloten belastingverdragen in lijn worden gebracht met de uitkomsten van het BEPS-project zonder dat onderhandelingen tussen de verdragspartijen nodig zijn. Dit geldt ook voor belastingverdragen die ten behoeve van Curaçao zijn gesloten. Voor Aruba en Sint Maarten geldt dit niet.

Deel deze pagina: