Bestuurder beherend vennoot verleende rechtsbijstand aan cv

Wie in bezwaar of beroep (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, kan aanspraak maken op vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt voor door een derde verleende professionele rechtsbijstand.

Inzet van een procedure voor Hof Amsterdam was of de rechtsbijstand was verleend door een derde. De procedure betrof een commanditaire vennootschap (cv), waarvan een stichting de beherend vennoot was. De enige bestuurder van de stichting was daarnaast werkzaam voor een incassobureau en juridische dienstverlener. De vraag was in welke hoedanigheid deze persoon rechtsbijstand had verleend. De rechtbank had eerder geoordeeld dat de proceshandelingen door de cv waren verricht. Het hof was van oordeel dat geen sprake was van een belanghebbende die feitelijk optrad in zijn eigen zaak. Het hof vond van belang dat een aantal processtukken namens de cv was ondertekend en ingediend door een andere werknemer van de juridische dienstverlener. De door de cv afgegeven machtiging vermeldde expliciet de mogelijkheid van substitutie.

Deel deze pagina: