Verblijf aan boord hospitaalschip geen aftrekbare ziektekosten

Uitgaven voor genees- en heelkundige hulp zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting wanneer het totaal van de uitgaven een inkomensafhankelijke drempel overschrijdt. De bewijslast voor de gedane uitgaven ligt bij de belanghebbende.

De belanghebbende in een procedure voor Hof Amsterdam wilde de helft van de kosten die zij had gemaakt voor een vakantie op een hospitaalschip in aftrek brengen. Volgens de belanghebbende zag dat deel van de uitgaven op de kosten voor verpleging en verzorging door verpleegkundigen aan boord van het hospitaalschip. Het hof vond aannemelijk dat de belanghebbende, gezien haar invaliditeit, op het schip verzorging en verpleging nodig heeft gehad. Zij is er echter niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. De betaalde reissom bestond volgens de factuur uit verblijfskosten en de kosten voor een reis- en bagageverzekering. Dat de betaling mede betrekking had op verpleging of verzorging bleek nergens uit. Het hof merkte nog op dat een vergoeding voor verpleging of verzorging zou zijn vrijgesteld van omzetbelasting, terwijl omzetbelasting in rekening is gebracht over het gehele factuurbedrag.

Deel deze pagina: