Onduidelijkheid parkeersituatie leidt tot vernietiging naheffingsaanslag

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting was in geschil of duidelijk was welk tarief ter plaatse gold. Aan de ene kant van de straat gold een tarief van € 0,10 per uur, terwijl aan de andere kant het tarief € 3 per uur bedroeg. De naheffingsaanslag was opgelegd aan een parkeerder die aan de dure kant van de straat had geparkeerd en de parkeerbelasting niet bij de automaat had betaald maar met een app op zijn telefoon.

Volgens Hof Amsterdam moet de gemeentelijke heffingsambtenaar bij betwisting van de kenbaarheid van het betaald parkeren-regime aannemelijk maken dat over de verschuldigdheid van belasting ten tijde van het parkeren redelijkerwijs geen misverstand kon bestaan. Dat geldt ook voor de hoogte van het geldende tarief. Als begin van bewijs moet de heffingsambtenaar duidelijkheid scheppen over de situatie ter plaatse. Daar slaagde de heffingsambtenaar niet in naar het oordeel van het hof. De door de heffingsambtenaar overgelegde situatiefoto’s van betaald-parkeren-borden kwamen niet overeen met de plaatsing volgens de eveneens overgelegde plattegrond. Volgens de heffingsambtenaar was een betaald-parkeren-bord naast de 10-cent-parkeerautomaat geplaatst, maar dat strookte niet met de plattegrond of met de foto’s. Volgens het hof was aan de hand van de overgelegde stukken niet vast te stellen dat het ter plaatse geldende betaald parkeren-regime redelijkerwijs duidelijk moet zijn geweest voor de parkeerder.

Deel deze pagina: