Kamervragen lijst met laagbelastende landen

Onlangs heeft het ministerie van Financiën een lijst met laagbelastende landen gepubliceerd. Over deze lijst zijn Kamervragen gesteld, die de staatssecretaris heeft beantwoord. Daaruit blijkt dat een deel van de landen op de lijst geen winstbelasting kent. Ook zijn er landen die wel een winstbelasting hebben, maar met een algemeen geldend tarief van 0%.

In het kader van de herziening van de rulingpraktijk heeft de staatssecretaris aangegeven dat in de toekomst niet langer rulings zullen worden afgegeven over transacties met lichamen die zijn gevestigd in landen die op de lijst staan. Het is de bedoeling dat deze maatregel op 1 juli 2019 ingaat.

Er gaan grote geldbedragen naar landen die niet op de lijst met laagbelastende jurisdicties staan en die niet tot de EU of de VS behoren. Belastingontwijking via andere dan laagbelastende landen wordt bestreden met meerdere maatregelen, waaronder de per 1 januari 2019 ingevoerde earningsstrippingmaatregel en het Multilateraal Verdrag.

Met een aantal landen op de Nederlandse lijst van laagbelastende landen heeft Nederland een belastingverdrag. Het gaat om Bahrein, Koeweit, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. In deze verdragen zijn afspraken gemaakt over de verdeling van heffingsrechten over onderlinge rente- en royaltybetalingen. Op basis hiervan kan Nederland geen bronbelasting heffen op rente- en royaltybetalingen aan inwoners van Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook kan Nederland geen bronbelasting heffen op rentebetalingen aan inwoners van Koeweit en Qatar. Op royaltybetalingen aan inwoners van Koeweit en Qatar kan Nederland een bronbelasting van 5% heffen. Op rentebetalingen aan inwoners van Saudi-Arabië kan Nederland een bronbelasting heffen van 5% en op royaltybetalingen een bronbelasting van 7%. De staatssecretaris zal deze landen benaderen voor aanpassing van de belastingverdragen, onder meer om bronbelasting op rente en royalty’s tegen het statutaire tarief mogelijk te maken. Daarnaast wil Nederland een specifieke antimisbruikbepaling in de verdragen opnemen.

De staatssecretaris verwacht dat Nederland door de invoering van een bronbelasting niet langer zal fungeren als doorgeefluik naar laagbelastende jurisdicties. Wereldwijde belastingontwijking moet echter internationaal worden aangepakt. Het kabinet pleit in EU-verband voor het invoeren van een verplichte bronheffing op rente- en royaltybetalingen naar landen op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden.

Deel deze pagina: