Milieulijst 2019 gepubliceerd

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de milieulijst 2019 vastgesteld. De milieulijst omvat de categorieën bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving (Vamil) en voor milieu-investeringsaftrek (MIA). Beide regelingen zijn bedoeld om investeringen in bedrijfsmiddelen, die in het belang zijn van het Nederlandse milieu, fiscaal te stimuleren. De milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Bedrijfsmiddelen waarvoor verdere stimulering niet meer nodig wordt geacht verdwijnen van de lijst, terwijl andere, innovatieve bedrijfsmiddelen op de lijst worden opgenomen.

Het beschikbare budget voor 2019 bedraagt € 25 miljoen voor Vamil en € 114 miljoen voor MIA. Per melding moet de investering ten minste € 2.500 bedragen om in aanmerking te komen voor MIA of Vamil.

De Milieulijst 2019 omvat onder meer:

 • het weren van microplastics of zeer zorgwekkende stoffen uit producten (F 1300) en afvalwater (F 1544);
 • het verbeteren van de scheiding van kunststoffen (F 1410);
 • het aanwenden van gerecyclede grondstoffen (A 1413 en F 1471);
 • het duurzamer verpakken (F 1423);
 • het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen (F5101);
 • het tegengaan van emissie van ammoniak en methaan uit mest (B 2206, B 2207, A 2213);
 • het verbeteren van de bodemstructuur (B2370);
 • het verminderen van voedselverspilling (F 2601, F 2602 en F 2603);
 • het voordeel voor volledig elektrische voertuigen is aangepast (D 3110);
 • hybride auto’s, aardgasauto’s en geluidarme mobiele werktuigen met verbrandingsmotor zijn van de lijst verdwenen;
 • circulaire gebouwen met gerecyclede grondstoffen, een materialenpaspoort en een minimale CO2-voetafdruk (G 6100 en D6101);
 • gebouwen met een Groenverklaring, met het Slim-Bouwen-keurmerk en onverwarmde opslagloodsen zijn geschrapt;
 • het tegengaan van overige broeikasgassen door de industrie (F4200);
 • verwarmingsketels met nog lagere NOx-emissie (B 4309) en
 • ontstoffingstechnieken voor hout(pellet)gestookte ketels, kachels of ovens (A 4486).
Deel deze pagina: