Niet voldaan aan urencriterium

Een ondernemer die voldoet aan het urencriterium heeft recht op zelfstandigenaftrek. Het urencriterium houdt in dat de ondernemer in een kalenderjaar ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd besteedt aan werkzaamheden voor zijn onderneming. Als tijd die wordt besteed aan de onderneming geldt alle tijd die wordt besteed aan activiteiten die de zakelijke belangen van de onderneming dienen, waaronder het volgen van cursussen of opleidingen. In de eerste jaren waarin een ondernemer recht heeft op zelfstandigenaftrek, heeft hij ook recht op startersaftrek.

Casus

Een ondernemer die in de loop van 2012 met zijn onderneming begon, behaalde in dat jaar een omzet van € 820. De ondernemer was in 2012 ook in dienstbetrekking werkzaam. In 2012 genoot hij ruim € 60.000 aan loon. In zijn aangifte over 2012 claimde de ondernemer toepassing van de zelfstandigenaftrek en van de startersaftrek. De inspecteur weigerde dat omdat volgens hem niet aan het urencriterium was voldaan. Ter onderbouwing van het standpunt dat hij aan het urencriterium voldaan had voerde de ondernemer aan, dat hij had geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, opleidingen en een website, dat hij netwerkbijeenkomsten had bijgewoond en veel acquisitie had gedaan. Hof Arnhem-Leeuwarden was ervan overtuigd dat de ondernemer veel tijd had besteed aan zijn onderneming in 2012, maar oordeelde dat hij er niet in was geslaagd om aannemelijk te maken dat hij ten minste 1.225 uren aan de onderneming had besteed. Een urenstaat of een agenda, waaruit inzicht in het aantal bestede uren kon worden verkregen, ontbrak. Volgens het hof heeft de inspecteur terecht de toepassing van zelfstandigenaftrek en startersaftrek geweigerd.

Deel deze pagina: